Към новия сайт
Процедура за одобряване на ПУП-ПРЗ

" В качеството си на собственици  на ПИ 07079.2.1396  , във връзка с процедура за одобряване на ПУП-ПРЗ и съгласно чл. 15, т.1 от
НУРИЕОПП обявяваме , че е издадено РЕШЕНИЕ N:БС-20-ЕО от 2023г. на Директора на РИОСВ-Бургас." 

Парола:
гр.Бургас, бул. Янко Комитов 4 Стоково тържище "Пиргосплод" e-mail: ivanovi.sklad@abv.bg тел.: 0899 11 11 68 / 0894 60 13 18